۱۲ استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران یک درصد برتر سال ۲۰۱۸ قرار گرفتند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز گفت: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ۱۲ استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی سال ۲۰۱۸ قرار گرفتند.
به گزارشهمنوا به نقل از  ایسنا، اصغر عسگری با بیان اینکه این فهرست از پژوهشگران پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی انتخاب شده است، گفت: داده‌های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه شاخص‌های اساسی علم ( ESI) و وب علوم (WOS) در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ استخراج شده است.
وی با اشاره به فرآیند و معیارهای مکمل شناسایی نویسندگان، افزود: نرخ خود استنادی، نسبت تعداد کل استنادها به تعداد کل مقالات استناد کننده، تنوع جغرافیایی مقالات استناد کننده و تخصص گرایی از جمله مواردی است که در شناسایی پژوهشگران تاثیرگذار مدنظر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در سال ۲۰۱۸ نیز دکتر علیرضا ختائی در حوزه‌های موضوعی شیمی و مهندسی ، دکتر مهران صباحی، بهنام محمدی ایواتلو، دکتر وحید نورانی، دکتر سید حسین حسینی، دکتر سید محمد سید محمودی، دکتر سعید زینالی هریس، دکتر ابراهیم بابایی، دکتر مرتضی یاری در حوزه موضوعی مهندسی، دکتر سیامک طلعت اهری در حوزه موضوعی مهندسی علوم کامپیوتر، دکتر جلال شیری در حوزه موضوعی علوم کامپیوتر، دکتر بابک قنبرزاده در حوزه موضوعی علوم کشاورزی در جمع پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش؛ در سال گذشته نیز بر اساس اعلام پایگاه استنادی «طلایه داران علم تامسون رویترز»، ۱۰ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد دنیا قرار گرفته بودند.
شناسه خبر : 11666