۶ نکته از زلزله میانه

0
زلزله میانه

روستاییان منازل مسکونی خود را نوسازی کرده بودند ولی طویله و استبل خانه هایشان همان کاه و گلی مانده بود و همین دیوارها و سقف های سست بنیان بر سر احشام آوار شده بود.

امروز جمعه و در ساعات ابتدایی روز زلزله ۵/۹ ریشتری به کانونی میانه به وقوع پیوست. به همراه وزیر صمت به منطقه زلزله زده شهرستان میانه، بخش ترکمانچای و روستای ورنکش رفتیم، ترکمانچای حدود ۲۰ کیلومتر مانده به میانه و ورنکش هم حدود ۲۰ کیلومتر بعد از ترکمانچای قرار دارد. چند نکته اساسی از مشاهدات و نکاتی که در جلسات ستاد بحران مطرح شد را برای مخاطبین عزیز می نویسم:

۱) قدرت زلزله میانه تقریبا مثل زلزله ۶سال پیش ورزقان بود. تلفات میانه خیلی خیلی کمتر از ورزقان بود! علت: در طی این سال ها حدود ۷۰ درصد روستاها از محل اعتبارات بنیاد مسکن و اورده مردمی، نوسازی شده است و منازلی که نوسازی و مقاوم سازی شده بودند، تخریب خیلی کمتری داشتند.

۲)تلفات دامی و احشام خیلی بیشتر از تلفات انسانی بود، ۶ نفر فوت شده بودند و حدود هزار دام نیز در زیر آوار تلف شده بود! علت: روستاییان منازل مسکونی شان را نوسازی کرده بودند ولی طویله خانه هایشان همچنان کاه و گلی مانده بود. همین دیوارها و سقف های سست بنیان بر سر احشام آوار شده بود. پس، از این به بعد لازم است دولت برای نوسازی و مقاوم سازی طویله خانه های روستایی هم تسهیلات ارزان قیمت روستایی بدهد.

۳)خسارات و تلفات، متناسب با پروپاگاندای رسانه ای نبود به عبارتی تلفات و خسارات کمتر از انی بود که در رسانه ها به افکار عمومی القا شده بود.

۴) ساختمان هایی که آوار شده بود، بیشتر مال پیرمردها و پیرزن ها و فقرا بود و ضجه و ناله ها و گریه های آنها در از دست دادن همان دارایی اندکشان سوزناک بود.

۵) محصولات کشاورزی(سیب) روستاییان انگار به فروش نرفته بود و در گونی ها در تناژ بالاتر در حاشیه خیابان ها تلنبار شده بود و این باز آزار دهنده بود.

۶)شرایط زندگی مردم عموما عادی بود و مثل زلزله ورزقان نیاز وافری به مواد غذایی و رفاهی نداشتند اما با این حال نیازمند توجه و تامین نیازهای ضروری موقت داشتند و اواربرداری، درخواست اصلی آنها بود.

سخاوت خیرخواه

شناسه خبر : 35981