‘گزارش تصویری از نشست مطبوعاتی فرماندار تبریز

گزارش تصویری

نشست خبری فرماندار تبریز در ساختمان فرمانداری تبریز برگزار گردید.

شناسه خبر : 37184