گزارش تصویری از جلسه شورای شهر تبریز

شناسه خبر : 11612