گزارش تصویری از اختتامیه جشنواره ابوذر

شناسه خبر : 14708