پکیج فروش گرانفروش به ۱۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد

به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، سید احد یوزباشی گفت: در راستای مبارزه  با گرانفروشی طی شکایت های مردمی و گزارش بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان تبریز یک فروشگاه پکیج به دلیل گرانفروشی مبلغ یک میلیارد ریال جریمه شد .
یوزباشی افزود: در پی شکایت شخصی شهروندان پس از بررسی مدارک اخذ شده از فروشگاه فوق  و استعلام از اتحادیه مربوطه، تخلف گرانفروشی این فروشگاه محرز شد .
وی اذعان کرد: شعبه ۴ هیات بدوی در امر رسیدگی به پرونده ضمن تفهیم اتهام از فروش ۱۹۵ دستگاه پکیج و دریافت مبالغ اضافه و نظریه کارشناس رسمی، مابه التفاوت قیمت مصوب اتحادیه را به عنوان اضافه دریافتی اعلام  و در مجموع به یک میلیارد ریال جریمه محکوم کرد .
گفتنی است؛ از اول سال جاری تعداد ۱۳۱۵ پرونده با موضوع گرانفروشی در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است که از این تعداد ۱۲۳۶ پرونده مختومه شده و در مجموع نزیک به ۱۱۰ میلیارد ریال محکومیت جزای نقدی بوده است.
شناسه خبر : 12354