نامه شاعر تبریزی به امام جمعه محبوب

به گزارش همنوا رضا شیبانی اصل شاعر تبریزی در نامه ای به امام جمعه محبوب تبریز خواسته های اجتماعی خود را مطرح کرد. این نامه به شرح زیر است:
امام جمعه محترم تبریز
جناب آقای آل هاشم
سلام علیکم

شما سال پیش نرده های فاصله انداخته میان مردم و مسئولین را برچیدید. جسارتا فراتر از آن نرده ها، مسئولینی هستند که چون رشته کوه هایی پر از تبختر و تکبر میان نظام و مردم فاصله انداخته اند. مسئولینی که خود را بلند مرتبه تر از ملت می دانند و یکی از علایم این خود بلند پنداری ، ویژه خواری ها و نجومی ستانی ها از بیت المال است.

اخیرا مدیر کل اوقاف استان آ شرقی برای خود و دستیاران نزدیکش ، به بهانه پیروزی در یک دعوی حقوقی ، یک و نیم میلیارد تومان پاداش درخواست کرده است. از جنابعالی به عنوان نماینده مقام رهبری ، درخواست می کنم پیشانی اعتراض مردم به چنین مدیرانی باشید و با استفاده از جایگاه قانونی خود به عنوان نماینده رهبر ، چنین مدیرانی را به عذرخواهی و پاسخگویی وابدارید.تواضع و حرکت های نمادین ، مردمی و زیبای شما در طول یک سال گذشته ، این امید را در دل امثال بنده حقیر افکنده است که می شود مطالبات عدالت خواهانه را از طریق جنابعالی پیگیری کرد. مردم در کنار نا امیدی عمیق از اکثریت مسئولین بی کفایت و منفعت طلب ، تمام امید خود را به تک چهره هایی نظیر شما بسته اند. به جای اقدامات نمادین ،عملا وارد میدان شوید و نگذارید این آخرین امیدهای مردم ، نقش بر آب شود. اگر فرصت ها برای اصلاح مفاسد از دست برود همین مردم که سرمایه های انقلاب و امنیت کشورند به تهدید تبدیل خواهند شد. به خاطر امنیت کشور و برای حفظ مملکت سکوت نکنید.
جناب آل هاشم! سید بزرگوار! آخرین امیدهای مردم را دریابید!
از جسارتی که این جوان شاعر کم تر از هیچ داشت و بزرگی بزرگوار چون حضرتعالی را خطاب قرار داد ، پوزش می طلبم

رضا شیبانی
بیست و یکم آذر نود و هفت

شناسه خبر : 12619