مدیریت آب در کشور درست نیست

0

به گزارش هم نوا به نقل از مهر ، پروین فرشچی گفت: طی این سال‌ها با خشک‌سالی و کمبود بارش روبرو بودیم بنابراین ارزش‌گذاری آب ملموس‌تر مطرح‌شده است.

وی افزود: با توجه به توسعه جمعیت و مصرف بالای آب به‌تناسب افزایش جمعیت، مصرف بهینه آب یا به بیانی بهتر، مدیریت منابع آب و مدیریت آب مصرفی باید مدنظر قرار بگیرد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره مسائل مطرح‌شده در خصوص انتقال آب خزر به فلات مرکزی گفت: این موضوع از سال‌ها پیش مطرح بوده است. در سال 1389 مطالعات گوناگونی در این حوزه صورت گرفت. البته مسئولیت انتقال آب با وزارت نیرو است اما نظارت نحوه انتقال بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است .تا الآن این مسئله مطرح بوده و مطالعاتی که ما را مجاب کند که این انتقال حتماً باید صورت بگیرد، هنوز تکمیل‌نشده است.

وی ادامه داد: باید مطالعات زیادی در این زمینه انجام شود.  برای ارزش‌گذاری اقتصادی و مسئله نحوه انتقال باید ارزیابی صورت بگیرد. مطالعاتی مربوط به ریسک‌های زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی و ارزش‌گذاری اقتصادی زیست‌محیطی نیز نیاز است. اینکه برآیند این برآوردها باید چقدر باشد و یا ازنظر اقتصادی چه خدمات اکولوژیکی را ازدست‌داده یا به دست خواهیم آورد، معلوم نیست.

فرشچی گفت: این موضوع در تمام دنیا به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت آب و تأمین نیاز آبی کشور مطرح است اما باید دید آیا این کار تنها گزینه است.

وی گفت: مطالعات ارزیابی استراتژیک راهبردی که ما مطرح می‌کنیم حتماً پیوست اجتماعی خواهد داشت، مسائل اقتصادی، سیاسی، فنی و زیست‌محیطی نیز حتماً در آن گنجانیده شده است.

شناسه خبر : 14867