مدهوشی تاریخی دموکراسی

 

مسعودی ریحان عضو شورای شهر تبریز امروز در جلسه شورای شهر گفته: حیف قانون اجازه نمی دهد والا یک «شهردار هوشلی باشلی» می‌آوردیم.
او همچنین در ادامه به شهردار تبریز پیشنهاد داد که لااقل یک مشاور خارجی به استخدام درآورد و البته بعد از خاموش کردن میکروفونش خطاب به شهردار گفت: منظورم تو نیستی، شهرداران دیگر است! در این خصوص چند نکته قابل عرض است:
۱- در مخیله «منِ شهروند هوشلی‌ باشلی» نقد و انتقاد از شهردار تبریز حق همه اعضای شورا و شهروندان است، الّا آن دو بزرگوار لیست امید که در روز انتخاب شهردار، خود را هوشلی‌باشلی‌تر از همه کهکشان راه شیری دانستند و یازده عضو شورا و شهروندان تبریزی را در «مدهوشی تاریخی دموکراسی» گذاشتند. بنده با کلی هوشلی‌باشلیلیخ به یازده نفر از اعضای شورا و شهردار تبریز که در کمال هوشلی‌باشلیلیخ بر روی نظر و برنامه‌های خود اصرار داشتند، احترام می‌گذارم.
۲- راستش من هم برای خیلی از محدویت‌های قانونی حیف و افسوس می‌خورم. مثلا حیف قانون اجازه نمی‌دهد والا به چند نفر شورای شهر هوشلی‌باشلی رای می‌دادیم.
۳- بنده به در مقام یک شهروند هوشلی‌باشلی به شورای شهر پیشنهاد می‌کنم سیزده مشاور خارجی بیاورند.
۴_جناب مسعودی‌ریحان! منظورم شما نیستید، شورای شهرهای دیگر را می‌گویم.

شناسه خبر : 13936