محققان باارائه راهکار علمی بهره وری بخش کشاورزی استان را ارتقا دهند

به گزارش همنوا به نقل از ایسنا منطقه آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری امروز در جلسه شورای مشورتی هیات امنای دانشگاه ارومیه باتاکید براینکه  از طرح های پژوهشی دانشگاه ارومیه که توجیه اقتصادی داشته باشند حمایت می کنیم گفت:  از رئیس دانشگاه ارومیه خواسته ایم در هر جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، یک طرح ارائه کند و ما آمادگی داریم منابع مالی اجرای این طرح ها را در صورتی که دارای توجیه باشند، تامین کنیم.
وی در ادامه به مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: از دانشگاه ارومیه و محققین حوزه کشاورزی استان انتظار می رود، با ارائه راهکارهای علمی، به رفع مسائل و مشکلات کشاورزی استان کمک کنند و بهره وری این بخش را در استان ارتقا دهند.
همچنین در این جلسه دو طرح تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با موضوع تولید آرتیمیا و تهیه اطلس پراکنش فلزات سنگین خاک در دشت های زراعی استان ارائه و مقرر شد پس از طرح و تصویب در جلسه هیات امنای دانشگاه، منابع مالی اجرای طرح ها تامین شود.
شناسه خبر : 12149