متن و حاشیه از افتتاحیه نمایشگاه ربع‌رشیدی

0

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز، موسوم به رینوتکس کار خود را آغاز کرد. افتتاحیه این مراسم را از نگاه دوربین مهدی زمانفر ببیند.

شناسه خبر : 35788