قسمت دوم | ژنرال های پنج ستاره

0

چهل روز پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، خبرنگاران همنوا به میان مردم تبریز رفتند و از آنها پرسیدند اگر هم‌اینک حاج قاسم روبروی شما بود به ایشان چه میگفتید؟
بشنویم درد و دل کودکان با سردار دل ها را

کاری از: مهدی زمانفر

شناسه خبر : 42773