قاسم هنوز در شهر

بیش از یک هفته از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی میگذرد. مردم تبریز تقریبا اولین کسانی بودند که در اعتراض به این عمل تروریستی دولت آمریکا در خیابان ها حاضر شدند. در روزهای گذشته نیز تبریزیان با برگزاری مراسم های مختلف عزاداری یاد و نام شهدای محور مقاومت را زنده نگه داشتند. هنوز هم عکس حاج قاسم سلیمانی در کوی و برزن دیده می شود. بازاریان تبریز تصاویر حاج قاسم را بر شیشه مغازه هایشان زده اند و نام او را زنده نگه داشته اند. از میوه فروش های «کره نی خانا» تا مغازه های کوچک و بزرگ داخل بازار تاریخی تبریز.حاج قاسم هنوز در شهر است.

شناسه خبر : 40092