فدراسیون کارگری به مجمع عمومی کمیته ملی المپیک اضافه شد

کمیته المپیک

با توجه به تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک، فدراسیون کارگری در مجمع عمومی کمیته نماینده خواهد داشت.

به گزارش همنوا به نقل از فارس، با روی کار آمدن سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک اساسنامه این کمیته نیز مورد اصلاح قرار گرفت. این اساسنامه سال گذشته بعد از تصویب توسط هیات اجرایی در مجمع عمومی نیز مورد تایید قرار گرفت و برای کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شد.

بعد از تایید این نهاد بین‌المللی، کمیته ملی المپیک اساسنامه را برای هیات دولت فرستاد تا از سوی این مرجع رسمی نیز تصویب شود. اساسنامه در کمیسیون اجتماعی دولت در چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سیدعبدی افتخاری به عنوان نماینده کمیته در چند نشست حضور داشت.

در نهایت این اساسنامه در هیات دولت مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر تغییراتی که در خصوص دبیرکلی و خزانه‌داری در اساسنامه صورت گرفته و بارها به این موضوع پرداخته شده، نکته دیگر اساسنامه کمیته ملی المپیک این است که فدراسیون کارگری به مجمع عمومی اضافه شده است.

پس از این نماینده نیروهای مسلح را نیز وزارت دفاع معرفی خواهد کرد. پیش از این نماینده نیروهای مسلح توسط ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شد.

شناسه خبر : 34774