ظریف نامه ۶۶ دانشمند کشور درباره تحریم‌های آمریکا را منتشر کرد

0

تسنیم نوشت: “محمد جواد ظریف” وزیر امور خارجه در توئیتی نامه 66 تن از دانشمندان علوم پزشکی کشور به دبیرکل سازمان ملل متحد را بازتاب داد که طی آن از جامعه بین المللی خواسته شد تحریم های آمریکا علیه ایران بویژه در هدف قراردادن نیازهای پزشکی مردم و تحقیق و توسعه علمی را محکوم کنند.

شناسه خبر : 19500