ضرورت شفافیت اقدامات پتروشیمی و پالایشگاه در کاهش آلایندگی

علیار راستگو توجه همگان بر موضوع محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در وضعیت کنونی کشور و جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، حمایت از واحدهای تولیدکننده و اشتغال‌زا جزو اولویت تمامی نهادهاست، ولی بایستی نحوه فعالیت این واحدها در راستای حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم انجام شود.
وی عنوان کرد: پتروشیمی و پالایشگاه به عنوان قطب سرمایه‌ای و اشتغال استان محسوب می‌شوند، اما نباید فعالیت این شرکت ها باعث مخاطرات زیست محیطی و سلب آسایش اهالی منطقه شود.
راستگو بیان کرد: بهره جویی از مشاوران زیست محیطی در پتروشیمی و پالایشگاه، اقدام به موقع و اولویت قرار دادن پروژه‌هایی که در راستای کاهش آلایندگی واحدهای مختلف است، باید به صورت جدی در دستور کار این شرکت‌ها قرار گیرد.
شناسه خبر : 13933