328 نفر آمار ثبت نام شده گان تا کنون

0

فرماندار شهرستان تبریز اظهار کرد: 328 نفر تا پایان ساعت ثبت نام، ثبت نام کرده اند که 13 درصد آنان زن و 87 درصد آنان متشکل از مرد ها بودند.

به گزارش همنوا، هم اکنون فرماندار تبریز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 257 نفر از ثبت نام شدگان تا به این لحظه و در این حوزه انتخابیه مدرک فوق لیسانس ، 44 نفر دکتری و هشت نفر حوزوی شرکت کرده‌اند.
وی ادامه داد: ۱۰ نفر از ثبت نام کنندگان سابقه حضور در مجلس و ۵۷ نفر نیز سابقه داوطلبی در دوره های قبل را داشته اند.
بهروز مهدوی گفت: تعداد 45 نفر کاندیدا نسبت به دوره قبل که 283 نفر بودند افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: تا کنون در سراسر کشور 14 هزار و 998 نفر ثبت نام کرده اند.
مهدوی در انتها نسبت داوطلبی به هر کرسی حوزه انتخابیه تبریز،اسکو و آذرشهر را 55 نفر اعلام کرد.

شناسه خبر : 37715