سوال از شهردار به توسعه مدیریت شهری منجر می شود

به گزارش همنوا به نقل از ایسنا شکور اکبرنژاد در صحن علنی شورا، افزود: شنیدن نظرات متفاوت و حتی مخالف، هنری است که باید آن را یاد بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت بسیار مهم ما این است که در گفتارها، چنان رفتار کنیم که جوانان تحمل افکار مختلف را از ما الگو بگیرند.
رئیس شورای شهر تبریز تصریح کرد: امیدواریم سوال از شهردار به توسعه مدیریت شهری منجر شود نه تکرار  لجاجت‌ها و دشمنی‌های دوره‌های گذشته. هفته گذشته اتفاقات خوبی را شاهد نبودیم و امیدواریم دیگر شاهد چنین رویدادهایی در شورا نباشیم.
شناسه خبر : 14425