سهیل مهدی سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران شد

0
سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران

با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران سهیل مهدی به عنوان سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران انتخاب شد.

فارس به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، نوشت: حیدر بهاروند ضمن تشکر از زحمات سعید فتاحی طی حکمی سهیل مهدی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مسابقات فوتبال ایران منصوب کرد.
در حکم ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران آمده است:
نظر به تخصص و تعهد شما در این حوزه موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.

شناسه خبر : 35840