روزهای روضه طوبی

0
روضه

گزارش تصویری روزهای نهم، دهم و یازدهم روضه طوبی را از نگاه دوربین مهدی زمانفر ببینید.

شناسه خبر : 32133