دستگاههای نظارتی بر مبارزه موثر بافساد اهتمام ویژه داشته باشند

به گزارش همنوا به نقل از ایسنا منطقه آذربایجان غربی،محمدمهدی شهریاری در جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان  که در سالن جلسات اداره کل بازرسی استان برگزار شد گفت: دستگاه های نظارتی استان لازم است در شرایط خاص کنونی، با هماهنگی بیشتر به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند و به گزارش های واصله در اسرع وقت و به موقع رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد: مبارزه موثر با فساد، ارتقاء سطح بهره ‌وری و تقویت مدیریت کشور از جمله وظایف مهمی است که انتظار می رود تمامی دستگاه های استانی بویژه دستگاه های نظارتی در جهت تحقق آن اهتمام ویژه داشته باشند.
در این جلسه اعضای شورا نیز نقطه نظرات و مسائل و مشکلات حوزه نظارتی استان را مطرح کردند.
شناسه خبر : 12145