درخشش رکابزنان تبریزی در لیگ کوهستان

به گزارش همنوا به نقل از مهر، سومین و آخرین مرحله لیگ کوهستان در سال ۱۳۹۷ به میزبانی استان مرکزی در پارک دوچرخه شهر اراک به پایان رسید.

پرونده رقابت‌ های لیگ کوهستان در سال ۱۳۹۷ با عناوین قهرمانی و نائب قهرمانی رکابزنان تبریزی بسته شد.

 پرویز مردانی و محمد پورشریف، دوچرخه‌ سواران تبریزی در کراس کانتری بزرگسالان به ترتیب قهرمان و نائب قهرمان شدند.

حسین زنجانیان در دانهیل بزرگسالان، محمدرضا صادقی در دانهیل جوانان، محمد حسین اسکندری در کراس کانتری جوانان در بخش آقایان اول شدند.

همچنین مونا فرخ بخشیان در کراس کانتری بزرگسالان و مهرنوش شبانی نیز در کراس کانتری جوانان بخش بانوان به مقام اول رسیدند.

شناسه خبر : 11860