جزئیات تعطیلی مدارس در آذربایجان شرقی

به گزارش همنوا به نقل از ایسنا بر اساس اعلام آموزش و پرورش  استان، در منطقه نظر کهریزی کلیه مقاطع روستایی و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان شهری  در شیفت  صبح  تعطیل و دوره‌های متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر از  ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.
در منطقه خاروانا مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل و دوره‌های اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر از ساعت 9 شروع به فعالیت می‌کنند.
در مرند مدارس استثنائی، پیش دبستانی و دبستان روستایی در شیفت صبح تعطیل و مدارس پیش دبستانی و ابتدایی شهری  با یک ساعت تاخیر از ساعت 9 شروع به فعالیت می‌کنند.
در هشترود مدارس استثنایی، پیش دبستانی و دبستان شهری و روستایی تعطیل است.
شناسه خبر : 13983