تکلیف مجلس به بانک مرکزی برای ساماندهی دستگاه های کارت خوان

به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس ماده ۴ لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی رابا ۱۶۸ رای موافق، ۲رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر را تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۴ این لایحه مقرر کردند: اصل بر صحت معاملات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن اثبات شود، مأموران مالیاتی جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده ۹ ذکر شده اثبات شود که در ثبت معاملات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارد
نمایندگان همچنین ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۷۱ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این ماده، اشخاص مشمول مکلف اند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
در تبصره این ماده بیان شده است: در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات آن ها را بلافاصله از طریق پوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
نمایندگان همچنین ماده ۱۱ این لایحه را با ۱۷۰ رای موافق، ۱۰ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس این ماده، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.

شناسه خبر : 13144