تبریز قدمگاه شمس تبریزی است

به گزارش همنوا به نقل از اایسنا شهردار تبریز در دیدار با سفیر دائم ایران در یونسکو و دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران با بیان اینکه تبریز در تمام حوزه ها حرف های زیادی برای گفتن دارد، گفت: باید از تمام داشته های تبریز برای معرفی این شهر استفاده کنیم.
وی اظهار کرد:  تبریز به دلیل ویژگی خاص جغرافیایی که دارد، پیوندگاه اندیشه های مختلف بوده و همین باعث تبلور اندیشمندان بزرگی در این شهر شده است.
وی ادامه داد: نام شمس می توانست در معرفی هر چه بیشتر تبریز در سال ۲۰۱۸ که پایتخت کشورهای اسلامی بودیم کمک کند.
وی با اشاره به برخی از اسناد قدیمی گفت: بر آن هستیم تا مطالعاتی در خصوص مدفن شمس تبریزی که برخی آن را در تبریز می دانند انجام دهیم ولی به هر حال معتقدیم این شهر قدمگاه شمس تبریزی است و باید جایگاه آن را احیا کنیم.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مدیریت شهری در این دوره مسائل فرهنگی را به طوری جدی پیگیری می کند اظهار کرد: آماده همکاری با یونسکو برای تاسیس دفتر استانی یونسکو و بنیاد شمس تبریزی در تبریز هستیم.
شهین باهر در بخش دیگری از سخنانش از نامگذاری یکی از معابر شهری به نام دکتر محمدعلی موحد خبر داد و گفت: دکتر موحد از افتخارات شهر تبریز است و شهرداری در صدد برگزاری یک همایش حداقل در حد ملی برای تجلیل از اقدامات وی است.
شناسه خبر : 14056