به نام احزاب، به کام نورچشمان / تجربه ای که نباید تکرار شود

0

فرمانده معظم کل قوا فرموده اند: احزاب کنونی غربی، به معنای باشگاه هایی برای کسب قدرت است، اصلا حزب یعنی مجموعه ای برای کسب قدرت!

همنوا – مهدی زمانفر: با نگاهی اجمالی به فلسفه ی تاسیس و عملکرد احزاب سیاسی مختلف در کشور به نظر می رسد که هیچ یک جز اهداف انتخاباتی در کشور، مبانی و چهارچوب شکل گیری یک حزب قدرتمند و یاری گر مردم و انقلاب را پایه ریزی کنند.
انتخابات های اخیر ونتایج آن به وضوح نشان داده است که برخی از افراد به بهانه کسب کرسی های دلخواهشان، احزاب و جریان های فکری مختلف را دست آویزی برای خود کرده اند و این در حالیست که بسیاری از کسانی که شاید شایسته تر از همین افرادند در انتخابات ناکام بمانند.
بی شک تاکنون برای مردم کشورمان واضح شده است که رای دادن به جناح موافق دولت بر روند پیشرفت کشور تاثیر گذاشته و در برخی از مسائل نمایندگان مردم را به وکلای دولت تبدیل می کند.
خدا را شکر!
در این چهار سال تاثیرگذار کشور، مردم به چشم خویش دیدند که اگر برخی از اشخاص با هدف به دست آوردن حمایت قشر ولایی و مذهبی مردم پا به عرصه انتخابات گذاشته و با دائی انقلابی گری در آن پیروز شود و خدایی نکرده اتفاقا عملکرد انقلابی هم نداشته باشند، بی کفایتی ها را به پای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ننویسند، چرا که قدری ریش و پوشیدن لباس اقشار خاصی از جامعه، معیار ورود به یکی از مهم ترین ارکان اصلی نظام نیست.
حال در انتخابات امسال و در شرایط فعلی جامعه که کشور بیش از هر زمانی نیازمند قوانینی است که در حوزه اقتصاد و فرهنگ دست کشور را بگیرند و از رکود و سکوت نجاتش دهند.
امید داریم در انتخابات امسال مردم کشورمان، معیار هایی بی اساس نظیر: ثروتمندی، پررویی، خوش قیافه و خوش تیپ بودن و احیانا یک همسر جذاب و مهم داشتن را ملاک نجات کشور از وضع بحرانی فعلی نکنند.

شناسه خبر : 38075