بر اهمیت گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با کویت تاکید داریم

به گزارش همنوا به نقل از ایرنا (به نقل از سفارت ایران در کویت)، وی افزود: کویت یکی از کشورهای مهم منطقه در همسایگی ماست که روابط دیرینه اجتماعی و پیوندهای خانوادگی با آن داشته و داریم لذا لازم است از همه ظرفیت های اقتصادی، بازرگانی و سیاسی دو کشور استفاده کنیم.
سفیر کشورمان خاطرنشان کرد: مخالفت ما با حمله رژیم سابق عراق به کویت و اشغال این کشور بیانگر علاقه جمهوری اسلامی ایران به ثبات و امنیت کویت است و این امر بسترساز توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دوجانبه می باشد.
وی در خصوص بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی گذشته گفت : ما از مرحله سوءتفاهمی که در گذشته ایجاد شده بود در حال عبور هستیم و امیدواریم با توجه به دیدگاه حکیمانه امیر کویت و اراده ای که نزد دو دولت وجود دارد وارد مرحله جدیدی شویم به گونه ای که در سایر زمینه ها بتوانیم روابط را به نحو احسن گسترش دهیم.
ایرانی در پاسـخ به سئوالی پیرامون بحران یمن و آینده آن، بر اهمیـت پایان دادن به جنگ داخلـی در این کشـور تاکیـد و از تـلاش های جـاری جهـت برقـراری آتش بس و گفت و گوی طرف های درگیر حمایت کرد .
وی افـزود : ما همـواره از لزوم برقراری صلـح در یمـن حمایت کرده ایم و دفـاع ایـران از مظلـومین این کشـور به معنـای حمایت مالـی و تسلیحاتی نیست و همواره معتقدیم که راه حل بحران یمن نظامی نبوده بلکه سیاسی است . ایشان طرح 4 ماده ای وزیر محترم خارجه کشورمان را که در ابتدای جنگ یمن ارائه گردید بهترین گزینه برون رفت از بحران جاری یمن دانست.
محمد ایرانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه طی مراسم رسمی در کاخ البیان استوارنامه خود را به شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت تقدیم کرد.
در این مراسم شیخ الصباح الاحمد ضمن تبریک آغاز رسمی ماموریت سفیر کشورمان در کویت گفت: ایران را به عنوان همسایه خود در منطقه می دانیم و به توسعه و گسترش همکاری سودمند با تهران علاقه مند هستیم.

شناسه خبر : 13436