برف و کولاک برخی مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا مدارس برخی شهرستان‌های آذربایجان شرقی، در روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند.

به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا، فردا یکشنبه ۲۹ دی‌ماه 98در نواحی پنجگانه تبریز، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در ملکان  و بستان آباد، کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
 
در ورزقان نیز، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح  و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

در بناب و بخش تیکمه داش، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
 
  بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، در بخش‌های خواجه وگوگان و منطقه آذرشهر، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در هریس و مراغه، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

 در شبستر نیز مدارس استثنایی،  پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در بخش‌های خسروشاه و نظرکهریزی، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در اهر نیز مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح  و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.
 
در اسکو و شهرجدیدسهند کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
 
در هشترود، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در بخش ایلخچی
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
 

در عجبشیر، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.
 
در چاراویماق، مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره های اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
 

در بخش صوفیان، مدارس در تمامی دوره های تحصیلی در دهستان رودقات تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی در سایر روستاها و همچنین شهر صوفیان تعطیل و مدارس دوره  اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در سراب، مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و تمامی مدارس شهری با یک ساعت  تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
 

در مرند، مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

شناسه خبر : 40340