بازدید استاندار آذربایجان شرقی از شهرک های صنعتی

شناسه خبر : 14577