امسال ۲۰۶ نفر در تصادفات جاده ای زنجان جان باختند

به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، دکتر مهرداد ستاره بیان کرد: تعداد جان باختگان ناشی از تصادفات جاده ای این استان طی هشت ماهه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش دارد.
وی اظهار داشت: بنا بر تحلیل های انجام گرفته طی مدت یاد شده وضعیت متوفی در هنگام تصادفات ۹۲ نفر راننده، ۲۰ نفر عابر و ۹۴ نفر به سرنشینان اختصاص داشت.
این مسئول ادامه داد: بنابر این میزان فوتی های سرنشینان تصادفات هشت ماه امسال این استان و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۰٫۷۷ درصد رشد نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: برحسب محل تصادف در جاده های خاکی روستایی در سال گذشته ۴۱مورد بوده که این تعداد در هشت ماه امسال به ۲۳مورد کاهش یافته ولی متاسفانه در برون شهری طی مدت یاد شده سال ۹۶، ۹۳ مورد که این تعداد به ۱۵۶ مورد افزایش یافته است.
به گفته این مسئول، تعداد فوتی های داخل شهری نیز در هشت ماهه سال گذشته ۲۱ مورد بوده که این تعداد در هشت ماهه امسال به ۲۷ مورد افزایش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان ادامه داد: طبق همین تحلیل ها نوع خودروی درگیر با عابر و وسلیه نقلیه متوفی در هشت ماهه سال گذشته ، ۵۴ مورد سواری بوده و که این این تعداد در هشت ماهه امسال به ۶۰ مورد افزایش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع فوتی های تصادفات استان در هشت ماهه امسال ۱۲۹ نفر به شهرستان زنجان و به ترتیب ۴۱، ۲۴ ، ۶ ، چهار و ۲ مورد ان به شهرهای ابهر، خدابنده، خرمدره و طارم ماهنشان اختصاص دارد.

شناسه خبر : 12546