آقای مدیر میزتان خراب شده

اختصاصی همنوا/فرهاد باغشمال

من با این مدلی که بازنشسته‌ها را به زور بازنشسته می‌کنند، مخالفم!
یعنی انصاف نیست به مدیری که ۶۰_۵۰ سال مثلا خدمت کرده، سه یا چهار بار در طول خدمتش بازنشسته شده، عزیزش کرده‌اند، چندین بار مراسم پرشکوه تودیع دیده و دوباره در جای جدید معارفه شده و این‌گونه دلبسته خدمت است یک‌هویی بگویید: از فردا برو گلستان باغی با سایر بازنشسته‌ها دوز یا شطرنج بازی کن!
به والله انصاف نیست این گونه یهویی و رک و راست بگویید:برو!
به نظرم اولش باید بگویید: آقای مدیر میزتان خراب شده، چند روز تشریف نیاورید سرکار، بدهیم میزتان را درست کنند… یا مثلا راننده اداره صبح دنبالش نرود و بگویید ننه راننده مرده، چند روز نیایید تا راننده از مرخصی بیاید والخ….
خلاصه به قول آن عزیز، این طور ددمشنانانانه….! انصاف نیست!

شناسه خبر : 11677