آب پاک رهبری روی دست «مدیران منسوب به ائمه جمعه»

اختصاصی همنوا/فرهاد باغشمال
ائمه جمعه، با توجه به کسوت دینی و سیاسی که در جای‌جای کشور دارند، محل رجوع مدیران ارشد هستند. استانداران و شهرداران و فرمانداران، گاه برای انتخاب معاونان و مدیران مهم زیردست خود، به امام‌ جمعه شهر متوسل می‌شوند. گاه از امام‌ جمعه می‌خواهند فردی را برای یک جایگاه مسئولیتی پیشنهاد دهد و گاه حتی ممکن است برای برکناری فردی، نظر او را جویا شوند. این ایده، عمدتاً با جلد همدلی و همکاری و همیاری و… نهادینه شده‌ است.
مدیران ارشد با این راهکار، به عزل‌ و نصب‌های خود مشروعیت می‌بخشند. امام‌جمعه‌ها نیز که قانوناً فاقد نقش اجرایی هستند، اغلب، از این ایده استقبال می‌کنند و دوست دارند در این فضا، فرصت خدمت را برای افرادی که به زعم‌شان صالح و شایسته هستند، فراهم کنند.
نمونه این رویه در همین تبریز خودمان، از دوره امام جمعه پیشین، به طرز عجیبی تثبیت و مرسوم شده‌است؛ تا جایی که معاون ناکارآمد یکی از سازمان‌ها، سال‌ها است که در میان اهالی فرهنگ –راست یا دروغ- به امام‌جمعه نسبت داده می‌شود و به این ترتیب، علی‌رغم پایان ماموریت این معاون در نهاد غیرمرتبط، وی توانسته به مدیریت خود، دوام ببخشد.
اما رفتار چند روزگذشته رهبر انقلاب و موضع‌گیری ایشان در مورد نحوه به‌‌کارگیری برخی از بازنشستگان، این رویه غیراصولی را شفاف کرد.
ایشان با آن موضع‌ صریح و صمیمی، آب پاکی را روی دست کارگزاران نظام ریختند و خطاب به مدیران، تاکید کردند که کار خود را قانونی پیش ببرید، تا نیازی به اذن رهبری نباشد.
چه خوب که امامان جمعه که هر هفته به تشریح و مرور صحبت‌های رهبر انقلاب می‌پردازند، این هفته، همین مشی ایشان را مورد توجه قرار دهند و یک اتمام حجت اساسی با مدیران محلی کنند.
ساحت امام جمعه و نقش اخلاقی و دینی این جایگاه، بسیار فراتر از آن است که برخی مدیران اجرایی بخواهند با زرنگ‌بازی، ایشان را در هزینه انحرافات و انتصابات نادرست خود سهیم کنند.

شناسه خبر : 11691