آئین رونمایی از فیلم مستند روایی شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی

از نگاه دوربین نیر محمدی

شناسه خبر : 13354